دسته بندی بدون کلام

۴درآمد

اسدالله مالک

6611396

محلی ایرانی٬

تصنیف الا ساقیا

گروه سپهر

5512407

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بختیاری

حسین علیزاده و مجید خلج

5515977

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

تونادیلا

پیمان فخاریان

5516166

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بخشنده

حسین علیزاده

5516128

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بداهه سرایی ماهور

علی نقی وزیری

5517552

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

چهارمضراب دشتی1

حمید رضا زبر دست

5512418

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بداهه نوازی

کامبیز گنجه ای

5516175

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

تهران

ایمان وزیری

5513481

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

چهارمضراب همایون2

حمید رضا زبر دست

5512417

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

زرد ملیحه2

جاوید افسری راد

5512422

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

زرد ملیحه3

جاوید افسری راد

5512423

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بداهه نوازی با سنتور

اردوان کامکار

4415016

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

بداهه نوازی چهارگاه

علی نقی وزیری

5517547

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬

جار

حسین علیزاده

5516130

سنتی ایرانی٬ ایرانی٬