دسته بندی دکلمه خوانی

بزن بارون

فاخته90

5513555

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

آبشار طلایی

شکوه سپه زاد

3311814

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

جواب نامه ات

مریم حیدرزاده

3314001

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

آرزوی قلم

ناصر سیار دشتی

5514397

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

اسب آرزو

ناصر سیار دشتی

5514394

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

به یاد تو

فاخته90

5513556

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

به یاد تو2

فاخته90

5513557

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

دریا دلان

شکوه سپه زاد

3311816

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

بی نهایت

ناصر سیار دشتی

5514402

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

بی وفا

داوود شریفی

3313059

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

شهریارا

میلاد ملک زاده

3314780

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

ماهیان آب گو دریا شدند

شکوه سپه زاد

3311820

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

مث فصلا

مریم حیدرزاده

3314002

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

محبوب

ناصر سیار دشتی

5514407

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

پرواز پر پرانم

شکوه سپه زاد

3311822

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

طنز زمانه

شکوه سپه زاد

3311825

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

پیرمرد

ناصر سیار دشتی

5514401

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

معماری حیات

شکوه سپه زاد

3311821

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

عشق

نيما رئيسي

551783

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬

عشق

ناصر سیار دشتی

5514400

پاپ ایرانی٬ ایرانی٬