دسته بندی ترکی

توی ماهنی سی

رحیم شهریاری

331510

کودک و نوجوان٬

تویون مبارک

جمشید نجفی

3314392

ترکی٬ محلی ایرانی٬

یوز بیر رقصی

آیدین علی اف

5512412

ترکی٬ محلی ایرانی٬

جان جان 1

موسیقی بی‌کلام

771693

ترکی٬ محلی ایرانی٬

جان جان 2

موسیقی بی‌کلام

771694

ترکی٬ محلی ایرانی٬

ابدیت گولویم من

حسن اسکندری

5513564

ترکی٬ محلی ایرانی٬

جمال گل1

علی اکبر درویش بلبل

771496

ترکی٬ محلی ایرانی٬

جمال گل2

علی اکبر درویش بلبل

771497

ترکی٬ محلی ایرانی٬

جمشیدی

فرهاد شکوهی

5514960

ترکی٬ محلی ایرانی٬

آت چاپان

قلیچ انوری

5515931

ترکی٬ محلی ایرانی٬

آتا

مسعود فلاح

3316579

ترکی٬ محلی ایرانی٬

بعد از تو 1

موسیقی بی‌کلام

771685

ترکی٬ محلی ایرانی٬

بعد از تو 2

موسیقی بی‌کلام

771686

ترکی٬ محلی ایرانی٬

آتیر ششنگی

حسن اسکندری

5513178

ترکی٬ محلی ایرانی٬

جیرانم گل گل

عالم قاسم اف

5512696

ترکی٬ محلی ایرانی٬

آخان بلود

رضا رضوی

5512787

ترکی٬ محلی ایرانی٬

آتش دل

موسیقی بی‌کلام

771681

ترکی٬ محلی ایرانی٬

آتش عید

احمد کایا

7712078

ترکی٬ محلی ایرانی٬

آخشاملار

جمشید نجفی

3314397

ترکی٬ محلی ایرانی٬

جوانی من 2

احمد کایا

7711060

ترکی٬ محلی ایرانی٬