علیرضا قمیشی

7 قطعه

درباره خواننده

صاحبان اثر مرتبط

امیر کهکشان

حامد مقدم

مهدی جهانی

استاد احمد ابراهیمی

ورشان امیری

آهنگ های مرتبط

# عنوان صاحب اثر کد دسته بندی
1 اسیر علیرضا قمیشی 5511590 پاپ
2 سرنوشت علیرضا قمیشی 5511589 پاپ
3 درد دوری علیرضا قمیشی 5511588 پاپ
4 باور نمی کنم علیرضا قمیشی 5511587 پاپ
5 جاده علیرضا قمیشی 5511586 پاپ
6 ستاره علیرضا قمیشی 5511585 پاپ
7 دو هفته علیرضا قمیشی 5511584 پاپ

نظرات