پیام مقامی

9 قطعه

درباره خواننده

صاحبان اثر مرتبط

رضا بیجاری

شهرام آرمان یار

شهرام صارمی

مهدی یراحی

فرخ قریب

آهنگ های مرتبط

# عنوان صاحب اثر کد دسته بندی
1 به خودت نناز پیام مقامی 5512791 باور
2 حس چشمات پیام مقامی 5512796 پاپ
3 خدایا پیام مقامی 5512795 پاپ
4 تنهام نذار پیام مقامی 5512790 پاپ
5 جبران پیام مقامی 5512794 پاپ
6 چراغ عشق پیام مقامی 5512792 پاپ
7 اگه حواست با منه پیام مقامی 5512793 پاپ
8 رسوا پیام مقامی 5512788 پاپ
9 باور پیام مقامی 5512789 پاپ

از همین صاحب اثر در دسته بندی های

آهنگ های توصیه شده

صاحبان اثر توصیه شده

نظرات