مرتضی پاشایی

84 قطعه

درباره خواننده

صاحبان اثر مرتبط

حمید رهنورد

ایمان نوری91

کوروش صنعتی

احمد فهیمی فر

علی هاشمی چلابی

آهنگ های مرتبط

# عنوان صاحب اثر کد دسته بندی
1 قلبم روتکراره مرتضی پاشایی 55111465
2 میکس جدیدآثار مرتضی مرتضی پاشایی 33110274
3 قلبم رو تکراره مرتضی پاشایی 3319759
4 میکس آثار مرتضی پاشا مرتضی پاشایی 3319754 میکس قطعات حس جدید نگران منی روز برفی
5 هم گریه مرتضی پاشایی 55110249 آلبوم گل بیتا
6 هم گریه2 مرتضی پاشایی 55110250 آلبوم گل بیتا
7 محرم نبودی ابرکم مرتضی پاشایی 55110244 آلبوم گل بیتا
8 محرم نبودی ابرکم2 مرتضی پاشایی 55110245 آلبوم گل بیتا
9 محرم نبودی ابرکم3 مرتضی پاشایی 55110246 آلبوم گل بیتا
10 پرنده مرتضی پاشایی 55110251 آلبوم گل بیتا

نظرات