ابدیت

صاحب اثر: امیر پور خلجی

ناشر: بییپ

دسته بندی:

کد پیشواز:

ایرانسل 3318617
3000 ریال
خرید این قطعه با ارسال عدد 3318617 به شماره 7575 امکان پذیر میباشد.

آهنگ های مرتبط

# عنوان صاحب اثر کد دسته بندی
1 صخره سرد امیر پور خلجی 3318612 ملی ایران
2 روی آتش امیر پور خلجی 3318618 ملی ایران
3 چشم هایت را ببند امیر پور خلجی 3318611 ملی ایران
4 به پنجره بنگر امیر پور خلجی 3318619 ملی ایران
5 تلخ از حقیقت امیر پور خلجی 3318615 ملی ایران
6 باروری امیر پور خلجی 3318614 ملی ایران
7 افق در گندم زار امیر پور خلجی 3318620 ملی ایران
8 اگر انسان نبود امیر پور خلجی 3318621 ملی ایران
9 اگر می دانستم امیر پور خلجی 3318613 ملی ایران
10 انجماد نگاه امیر پور خلجی 3318616 ملی ایران

نظرات