طلوع

صاحب اثر: فرزاد فرزین

ناشر: بییپ

دسته بندی:

کد پیشواز:

ایرانسل 3311614
3000 ریال
خرید این قطعه با ارسال عدد 3311614 به شماره 7575 امکان پذیر میباشد.

آهنگ های مرتبط

# عنوان صاحب اثر کد دسته بندی
1 آدمای بعد تو فرزاد فرزین 3319655 آلبوم 6
2 تو چه باشی فرزاد فرزین 3319650 آلبوم 6
3 تو فکرتم فرزاد فرزین 3319654 آلبوم 6
4 چرا تو فرزاد فرزین 3319653 آلبوم 6
5 دیر اومدی فرزاد فرزین 3319652 آلبوم 6
6 قلبم فرزاد فرزین 3319651 آلبوم 6
7 میدونم فرزاد فرزین 3313870 آلبوم شلیک، اثر فرزاد فرزین
8 نه فرزاد فرزین 3313871 آلبوم شلیک، اثر فرزاد فرزین
9 یه زن فرزاد فرزین 3313873 آلبوم شلیک، اثر فرزاد فرزین
10 دوریت فرزاد فرزین 3313868 آلبوم شلیک، اثر فرزاد فرزین

نظرات