خدایا

صاحب اثر: علیرضا روزگار

ناشر: کلید

دسته بندی: پاپ ایرانی ٬ ایرانی ٬

کد پیشواز:

ایرانسل 5513988
خرید این قطعه با ارسال عدد 5513988 به شماره 7575 امکان پذیر میباشد.

آهنگ های مرتبط

# عنوان صاحب اثر کد دسته بندی
1 نیستی‌کنارم علیرضا روزگار 55111463
2 شبهای بندر علیرضا روزگار 55111115
3 شبهای بندر2 علیرضا روزگار 55111116
4 خیانت علیرضا روزگار 55111117
5 خیانت2 علیرضا روزگار 55111118
6 برترینهای علیرضا روز علیرضا روزگار 55110924
7 پدر علیرضا روزگار 55110709
8 پدر2 علیرضا روزگار 55110710
9 ریمیکس علیرضا روزگار علیرضا روزگار 55110638
10 ریمیکس علیرضا‌روزگار علیرضا روزگار 55110640

نظرات