عشق اول

صاحب اثر: مهدی احمدوند

ناشر: کلید

دسته بندی: پاپ ایرانی ٬ ایرانی ٬

کد پیشواز:

ایرانسل 5514688
خرید این قطعه با ارسال عدد 5514688 به شماره 7575 امکان پذیر میباشد.

آهنگ های مرتبط

# عنوان صاحب اثر کد دسته بندی
1 چجوری میتونی مهدی احمدوند 55111535 آلبوم ساعت هفت
2 چجوری میتونی2 مهدی احمدوند 55111536 آلبوم ساعت هفت
3 چی شد مهدی احمدوند 55111543 آلبوم ساعت هفت
4 چی شد2 مهدی احمدوند 55111544 آلبوم ساعت هفت
5 حالم بده مهدی احمدوند 55111549 آلبوم ساعت هفت
6 حالم بده2 مهدی احمدوند 55111550 آلبوم ساعت هفت
7 دلتنگی مهدی احمدوند 55111537 آلبوم ساعت هفت
8 دلتنگی2 مهدی احمدوند 55111538 آلبوم ساعت هفت
9 دوتا چتر مهدی احمدوند 55111539 آلبوم ساعت هفت
10 روبه راه مهدی احمدوند 55111540 آلبوم ساعت هفت

نظرات